Vertegenwoordiging van de social profitsector in de Hoge Raad PBW

18.08.2016
Op 8 augustus 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Met dit KB wordt de vertegenwoordiger van de social profitsector volwaardig lid van de Hoge Raad PBW.

Meer informatie