Verwijderen van asbestbevattende tegels en lijmlagen

19.12.2022
Het verwijderen van asbesthoudende tegels en lijmlagen kan vanaf 1 februari 2023 enkel in hermetisch afgesloten zones gebeuren.

Werken die na die datum worden gestart kunnen evenwel nog uitgevoerd worden volgens de methode van eenvoudige handelingen (indien aan de asbestvezelconcentratievereisten voor eenvoudige handelingen wordt voldaan), voor zover de offerte voor het uitvoeren van die werken werd goedgekeurd vóór 1 februari 2023.

Voor vragen hierover kan men terecht bij de Regionale directies Toezicht op het Welzijn op het Werk.