Volgens een peiling van Mesura krijgt een derde van de werknemers te maken met grensoverschrijdend gedrag

30.11.2017
Het afgelopen jaar heeft 34 procent van de werknemers één of meerdere keren te maken gekregen met pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura, die meer dan 10.000 personen heeft bevraagt over psychosociale factoren op het werk.

Agressie, fysiek of verbaal, komt het meest voor: een kwart gaf aan hier het voorbije jaar al eens mee geconfronteerd te zijn. Daarna komen pesten en discriminatie (13%). Twee procent kreeg af te rekenen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vrouwen zijn vaker dan mannen het slachtoffer van ongewenst gedrag: 37 % van de ondervraagde vrouwen zei het afgelopen jaar daar minstens één keer mee geconfronteerd te zijn, tegenover 32 % bij de mannen. Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens hun werk: 27 % kreeg het voorbije jaar te maken met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag, tegenover 38 % in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst scoort.

Werkgevers zijn sinds 2014 verplicht om een preventiebeleid op te stellen om psychosociale risico's op de werkvloer aan te pakken. Mensura pleit voor een helder preventiebeleid met duidelijkheid over algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen en dringt er ook op aan het ongewenste gedrag bespreekbaar te maken.

(Bron: Belga)