Voorbeelden van een goede preventie van MSA in scholen

15.07.2022
In een reeks nieuwe OSHwiki-artikelen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt aangetoond welke voordelen leerlingen en leerkrachten kunnen halen uit holistische, geïntegreerde, gezamenlijke maatregelen ter bevordering van een gezond bewegingsapparaat. Een vroege preventie vermindert namelijk het risico op musculoskeletale aandoeningen (MSA) op latere leeftijd.

Het artikel “Schools and Students on the Move – A Finnish initiative” (Scholen in beweging – een Fins initiatief) vertrekt vanuit een bottom-upbenadering voor een actieve schoolcultuur. In “Musculoskeletal Disorders in Children and Young People” (MSA bij kinderen en jongeren) wordt de nadruk gelegd op vroegtijdige maatregelen waarbij de hele gemeenschap wordt betrokken.

Lees het artikel “Application of special exercises in physical education – The Hungarian prevention programme” (Toepassing van aangepaste oefeningen tijdens lichamelijke opvoeding – het Hongaarse preventieprogramma) voor een beschrijving van de dagelijkse lichaamsoefeningen die worden aanbevolen door de Hongaarse vereniging voor ruggezondheid, en leer waarom intersectorale samenwerking van vitaal belang is in “Daily physical education as part of holistic health promotion in Hungarian schools” (Dagelijkse lichamelijke opvoeding als onderdeel van een holistische gezondheidsbevordering in Hongaarse scholen).

In het artikel “Musculoskeletal Disorders in Teachers and Teaching Assistants” (MSA bij leerkrachten en onderwijsassistenten) worden preventieve richtsnoeren aangereikt voor een groep werknemers die vaak over het hoofd wordt gezien: leerkrachten en onderwijsassistenten.

Het Oostenrijkse “School in beweging”-model omvat tenslotte een integraal systeem dat is gebaseerd op een aanpasbaar ontwikkelingsconcept voor scholen.

Meer info

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – juli 2022 Inspirerende Europese praktijken ter preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en ter bevordering van het lichamelijk welzijn in scholen)