Webinar KB bedrijfsbezoeken en beleidsadvies

Op woensdag 22 september 2021 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar via TEAMS, van 11u tot 12u30 om het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 voor te stellen. Dit KB wijzigt de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Het KB treedt op 1 januari 2022 in werking.

Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen, zal toelichting geven over deze wijziging, waaronder het nieuwe hoofdstuk “specifieke opdrachten van de externe dienst”.

Meer info is reeds te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid: Aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft.

Agenda

  • Onthaal vanaf 10.50u
  • Start webinar om 11.00u
  • Presentatie nieuwe regelgeving door Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen
  • Vraagstelling
  • Einde omstreeks 12.30u

Inschrijving en deelname

Het webinar is gratis, maar inschrijven voor dit evenement is verplicht via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar: aanpassing aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Na inschrijving ontvangt u de link om deel te nemen aan de livegebeurtenis.

Een Franstalige sessie is twee dagen ervoor voorzien, op maandag 20 september 2021, ook van 11.00u tot 12.30u. Meer info daarover is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinaire : adaptation des dispositions du code du bien-être au travail, concernant les visites d'entreprise et l’avis stratégique.