Webinar KB bedrijfsbezoeken en beleidsadvies

Op 22 september 2021 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar via TEAMS om het koninklijk besluit van 14 augustus 2021 voor te stellen. Dit KB wijzigt de codex over het welzijn op het werk, wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft. Het KB treedt op 1 januari 2022 in werking.

Valérie Vervliet, Adviseur-diensthoofd Afdeling Normen, gaf tijdens de webinar toelichting over deze wijziging, waaronder het nieuwe hoofdstuk “specifieke opdrachten van de externe dienst”.

Herbeleef dit webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Webinar over het nieuwe KB bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies.

De presentatie van de sessie is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: KB Bedrijfsbezoeken en beleidsadvies.