Nieuws en evenementen

27.06.2022
Vervoer en opslag

Dag van de zeevarende

Jaarlijks wordt op 25 juni de internationale Dag van de zeevarende gevierd. Deze dag is door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de...
24.06.2022

Rapport van EU-OSHA over op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer en de implicaties voor VGW

Steeds meer bedrijven voeren op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor werknemersbeheer in om hun efficiëntie en productiviteit te...
22.06.2022
Brandpreventie / Arbeidsorganisatie
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op de blog: 24-urenshiften bij brandweer nu mogelijk onder strikte voorwaarden

In een ministeriële omzendbrief (MO) van 24 mei 2016 reageerde de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de intentie van een...
21.06.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Jongeren / Stagiairs

Op de blog – Scholen in beweging: hoe een strategische aanpak ter bevordering van lichaamsbeweging MSA kan voorkomen

Ongeveer een derde van de schoolkinderen en jongeren lijdt aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Deze aandoeningen aan het bewegingsapparaat...
16.06.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Voeding, dranken en tabak / Bouw / Vervoer en opslag / Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten / Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Eerste resultaten van de Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

Tegen eind mei 2022 werden in de Europese Unie (EU) al 827 inspecties uitgevoerd in het kader van de Europese inspectie- en handhavingscampagne voor...
15.06.2022

De Internationale Arbeidsorganisatie voegt VGW toe aan haar fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten

Afgevaardigden op de 110de Internationale Arbeidsconferentie (ILC), die van 27 mei tot 11 juni plaatsvond, hebben op 10 juni een resolutie aangenomen...