Webinar KB persoonlijke beschermingsmiddelen

Op maandag 29 november 2021 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar om het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 voor te stellen. Dit KB wijzigt de codex over het welzijn op het werk, wat de persoonlijke beschermingsmiddelen betreft, en trad in werking op 14 november 2021.

Herbeleef dit webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Webinar over het nieuwe KB persoonlijke beschermingsmiddelen.

De presentatie van de sessie is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Aanpassingen bepalingen in de codex over het welzijn op het werk - KB persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer informatie over het KB in dit nieuwsbericht op de website van de FOD Werkgelegenheid: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.