Webinar: Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Het koninklijk besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is in werking getreden op 15 april 2023.

Een eerste deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het veilig werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats te verbeteren door het invoeren van een basisveiligheidsopleiding.

Een tweede deel van dit koninklijk besluit heeft tot doel de communicatie op de bouwplaats te verbeteren. Hiertoe moet het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal regels bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.

Meer informatie is beschikbaar:

De basisveiligheidsopleiding: webinar

Tijdens een webinar, dat plaatsvond op 25 mei 2023, werd een toelichting gegeven over de doelstellingen van de basisveiligheidsopleiding, de personen die deze opleiding moeten volgen, de wijze van organisatie van deze opleiding en de gevallen waarin personen kunnen vrijgesteld worden van deze opleiding.

De basisveiligheidsopleiding is met ingang van 15 april 2023 van toepassing op personen die nog nooit op een bouwplaats hebben gewerkt. Voor personen die al ervaring hebben met het werken op een bouwplaats wordt deze verplichting van kracht op 15 april 2024. Tijdens het webinar werd ook de aanpak van de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk bij de uitvoering van controles op de naleving van deze nieuwe wetgeving besproken.

De presentaties zijn beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar: Nieuwigheden in de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Veelgestelde vragen over het KB Basisveiligheidsopleiding

Naar aanleiding van de vragen gesteld tijdens het hierboven vermelde webinar, heeft de FOD Werkgelegenheid een document opgesteld met daarin enkele veel gestelde vragen (“Frequently Asked Questions” of FAQ) rond het onderwerp. Download het document: Vragen en antwoorden in verband met het KB Basisveiligheidsopleiding (PDF, 196 KB)