Website “Weer aan de slag!”

06.05.2019
Deze website over re-integratie werd eind april 2019 gelanceerd om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk.

Een deel van de site is gericht naar werknemers en zelfstandigen, een ander deel naar werkgevers die arbeidsongeschikte werknemers wensen te re-integreren.

De site geeft informatie over de verschillende trajecten, de wetgeving en doorspekt de boodschap met situatieschetsen en getuigenissen waardoor de materie herkenbaar en toegankelijk wordt gemaakt.

Meer info op de website: Weer aan de slag!