Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2022

28.04.2022
28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen.

Sociale dialoog, participatie en een positieve VGW-cultuur

Het thema van de Werelddag is dit jaar het opbouwen van een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur door participatie en sociale dialoog.

Door middel van een doeltreffende sociale dialoog worden regeringen en sociale partners actief betrokken bij alle stadia van de besluitvormingsprocessen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Dit is van belang vanaf de ontwikkeling en herziening van beleids- en regelgevingskaders op het vlak van VGW, die oude en nieuwe VGW-kwesties wensen aan te pakken, tot de praktische toepassing ervan op de werkplek.

De sociale dialoog draagt bij tot de verbetering van het beleid en de strategieën op het gebied van VGW, maar is ook essentieel voor het creëren van eigen inbreng en betrokkenheid, waardoor een snelle en meer doeltreffende uitvoering wordt vergemakkelijkt.

Een sterke VGW-cultuur is een cultuur waarin het recht op een veilige en gezonde werkplek wordt gewaardeerd en bevorderd door zowel het management als werknemers. Ze is gebaseerd op inclusie, met een betekenisvolle participatie van alle partijen om de veiligheid en gezondheid op de werkplek voortdurend te verbeteren.

Op die manier zullen werknemers zich vrij voelen om openlijk hun bezorgdheid te uiten over potentiële VGW-risico's of gevaren, en kan het management proactief meewerken om passende, effectieve en duurzame oplossingen te vinden. Dit vereist open communicatie en een dialoog gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect.

Aandacht voor musculoskeletale aandoeningen (MSA)

De vakvereniging Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) vraagt in België op deze dag een betere aanpak voor musculoskeletale aandoeningen (MSA). Hiervoor heeft het een campagne opgezet en:

Daarnaast loopt er in 2022 een Europese inspectiecampagne rond preventie van MSA en was er van 25 tot en met 29 oktober 2021 de Europese week van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) om de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” te lanceren.

Meer info

op de website van de ILO:

(Bron: ILO – april 2022: Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2022 (Sécurité et santé au travail))