Werken met bitumen is kankerverwekkend

03.02.2016
Wegenwerkers zijn zich niet altijd bewust van het kankerverwekkend effect dat gepaard kan gaan met blootstelling aan bitumen tijdens asfalteringswerken. Vergelijkbaar met het effect van asbest, komt de ziekte pas 10 of 15 jaar later tot uiting en de factor van de blootstelling aan bitumen wordt zelden in overweging genomen bij het stellen van de diagnose. Op een colloquium van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) over dat onderwerp werden een studie van Mensura en een enquête van het ACV voorgesteld.

Studie van Mensura

Volgens de studie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Mensura, worden de arbeiders die met bitumen werken blootgesteld aan zware chemische stoffen. Tijdens de zomer reageert bitumen bovendien op lichtstralen, met een verhoging van de effecten van ultraviolette straling. Huidproblemen, huidkanker, bronchopulmonaire aandoeningen en andere kankers ten gevolge van blootstelling aan bitumen zijn bovendien opgenomen in de lijst van beroepsziekten van de Europese Unie.

Enquête door de vakbond ACV

Arbeiders worden echter zelden geïnformeerd over de risico's die zij lopen en de regels inzake veiligheid en hygiëne op de werven worden niet altijd nageleefd. Zo blijkt uit een enquête van het ACV bij 231 bedrijven dat slechts 47 procent van de arbeiders over ademhalingsbescherming beschikt. Bovendien is bij slechts 6 procent van de werven een douche voorzien en bij 10 procent wasbakken.