Werkgerelateerde SSA’s aanpakken door strategieën, beleidsmaatregelen en praktijken

25.06.2020
Een verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat 25 initiatieven, van bewustmakingscampagnes tot inspecties en wetgeving, uit 14 landen die zijn gericht op het voorkomen van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s).

Zes van die landen, waaronder België, worden nader onder de loep genomen om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop dergelijke preventieacties in de praktijk werken.

Het verslag maakt deel uit van een project waarin een analyse is gemaakt van beleidsmaatregelen, programma’s en instrumenten ter voorkoming van SSA’s en van de literatuur en statistieken daarover.

Uit het onderzoek komen kernelementen naar voren die van belang zijn voor het welslagen van de beleidsmaatregelen, zoals de betrokkenheid en participatie van de belanghebbenden op alle niveaus, de bevordering van de invoering van preventieve maatregelen door middel van positieve prikkels en de aandacht voor ergonomische aspecten.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: