Werknemersparticipatie m.b.t. veiligheid en gezondheid op het werk

27.02.2017
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een samenvatting gepubliceerd van een rapport over een kwalitatief onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk in de Europese Unie (EU). Dat onderzoek is onder meer gebaseerd op relevante kwalitatieve gegevens uit de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (ESENER-2).

Het onderzoek richt zich op hoe de inspraak van de werknemersbelangen inzake gezondheid en veiligheid wordt ervaren door de werknemersafgevaardigden zelf, door hun collega's en door hun werkgevers en managers. Het is gebaseerd op diepte-interviews met deze betrokkenen uit 143 verschillende vestigingen in zeven EU-lidstaten: België, Estland, Griekenland, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Overwegend gaat het om bedrijven die werden onderzocht voor de ESENER-2 enquête. Zij behoorden ook tot drie hoofdsectoren (particuliere sector productie, publieke sector en particuliere dienstensector) en drie grootteklassen (kleine, middelgrote en grote bedrijven). Voor de analyse werd uitgegaan van een literatuuronderzoek en van aanvullende interviews met informanten in de belangrijkste organisaties, alsook van een verdere kwantitatieve analyse van de relevante ESENER-2 data.

De samenvatting in het Engels op de website van EU-OSHA: Worker participation in the management of occupational safety and health: qualitative evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2).