Wet overheidsopdrachten

25.07.2016
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten werd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016 bekendgemaakt. Deze wet voorziet een gedeeltelijke omzetting van verschillende Europese richtlijnen.

Verschillende bepalingen van deze wet (o.a. art. 7, 66, §1, 2de lid, 67, 68, 69,1°, 146) streven expliciet het naleven van het sociaal recht en het milieu- en arbeidsrecht na (o.a. met betrekking tot het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk) tijdens de verschillende stadia van de plaatsing van de opdracht, zoals bij de selectie van de kandidaten en inschrijvers, de controle van de offerten, de gunning van de opdracht, maar ook tijdens de uitvoeringsfase van de opdracht.

De datum van de inwerkingtreding zal door de Koning worden bepaald. Die wet vermeldt verschillende machtigingen aan de Koning, o.a. betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels.

Meer informatie