Wijzigingen in de toeleveringsketen: uitdagingen en kansen voor veiligheid en gezondheid op het werk

19.08.2020
In een discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de problemen en de nieuwe mogelijkheden uiteengezet, die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk voordoen in het licht van recente en te verwachten veranderingen in de betrekkingen met leveranciers. De auteurs bespreken de te bewandelen weg aan de hand van voorbeelden van goede praktijken.

Door de uitbreiding van de wereldhandel in de laatste decennia zijn de transnationale betrekkingen tussen leveranciers toegenomen. Dit ging veelal samen met een algemene tendens in de lidstaten om diensten in de toeleveringsketen uit te besteden.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: