Nieuws en evenementen

25.05.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

Podcast van ILO over geluk op het werk

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) biedt sinds 2021 onder de noemer “ILO Voices” op haar website een digitaal platform waarin verhalen van...
23.05.2022
Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR)

Op de blog: nieuwe manieren, plaatsen en tijdstippen van werken: enkele gezondheidsrisico’s

De digitalisering van de economie heeft de manier waarop werk in Europa wordt georganiseerd aanzienlijk veranderd. Deze verandering heeft er niet...
Evenement

Tools voor de preventie van MSA: webinar

Op 24 juni 2022 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar waarin...
19.05.2022
Arbeidsorganisatie

Herinnering: subsidies voor projecten rond innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondersteunt, in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD...
19.05.2022
Hormoonverstoorders

Op de blog: hormoonverstoorders – interview met Prof. Laura Vandenberg

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) kreeg de kans om professor Laura Vandenberg te...
17.05.2022
Terug aan het werk / Arbeidsongevallen / Informatie voor de behandelende artsen

Op de blog: re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft op 23 december 2021 zijn rapport “Langdurig zieken – Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt” en op 13 januari 2022 het...