Nieuws en evenementen

25.09.2020

Nieuwsbrief Eliten van de Arbeid

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) heeft zojuist zijn nieuwsbrief gepubliceerd. Die bevat informatie over de agenda van de...
24.09.2020

Prijskaartje van werkgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen

Een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de bevindingen van de tweede fase van het...
23.09.2020
Biologische agentia

Nieuw thema op BESWIC: biologische agentia

Biologische agentia kunnen ziektes veroorzaken en een gevaar betekenen voor iedereen op de werkvloer. De Corona pandemie heeft dat voor ons allen...
22.09.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Hoe kunnen exoskeletten helpen bij het voorkomen van SSA’s?

In een nota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen van een gezamenlijk INAIL-IIT-...
11.09.2020
Ergonomie / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Op de blog: kerncijfers ergonomie in België

Van de Belgische werknemers met werkgerelateerde gezondheidsklachten is dit bij 57% te wijten aan lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de...
08.09.2020
Psychosociale risico’s (PSR)
Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten

Op de blog: studie over psychosociale risico’s binnen juridische beroepen

De “International Bar Association” heeft in 2019 een studie uitgevoerd over pesterijen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De organisatie doet 10...