Nieuws en evenementen

22.05.2023
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op de blog: digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg

Taalbarrières tussen zorgverstrekkers en patiënten verminderen zowel de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid als de tevredenheid van beide...
Evenement

Inspiratiedag veilig gedrag op het werk: gehoorbescherming

Op 27 juni 2023 organiseert de Arteveldehogeschool in Gent een inspiratiedag rond het gebruik van gehoorbescherming op het werk. Tijdens de dag...
16.05.2023
Europese strategie

Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023

Op 15 mei 2023 lanceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn kernrapport “Veiligheid en gezondheid op...
16.05.2023
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: gewijzigde bescherming van de werknemer tegen represailles

Op 15 mei 2023 verscheen nieuwe regelgeving tot wijziging van de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en...
15.05.2023
OIRA
Huishoudens

De wetgeving inzake welzijn op het werk is nu ook van toepassing op dienstboden en op huispersoneel

In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2023 is een nieuw koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het...
12.05.2023
OIRA / Risicoanalyse
Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Lancering van de nieuwe OiRA-tool “Bureau"

Op 12 mei 2023 werd tijdens een webinar de nieuwe OiRA-tool Bureau voorgesteld. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk...