Nieuws en evenementen

20.06.2018
Alcohol en drugs
Groot- en detailhandel

Nieuwe publicaties van EU-OSHA over e-retail en prestatieverhogende drugs

Twee nieuwe publicaties van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaan over werken in de toekomst en de ermee...
19.06.2018
Burn-out

Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op...
18.06.2018

Jaarverslag 2017 van EU-OSHA

In zijn jaarverslag 2017 geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de resultaten van zijn speerpuntprojecten...
08.06.2018
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Controlecampagne op de conformiteit van veiligheidsschoenen

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) hield in 2016-2017 een controlecampagne op de conformiteit van 25...
04.06.2018
Moederschapsbescherming

Forse toename van klachten rond zwangerschap en moederschap

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) constateerde dat het totaal aantal meldingen die het ontving in 2017 een stijging kende...