Nieuws en evenementen

26.11.2020
Biologische agentia

Aanpassing van de bepalingen over biologische agentia in de codex welzijn op het werk

Op 26 november 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende...
18.11.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Landbouw, bosbouw en visserij

Veilig werken op de boerderij: verminderen van het risico op SSA’s onder werknemers in de landbouw

De landbouw is een van de bedrijfstakken waar de meeste spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) voorkomen, aangezien werknemers in deze sector doorgaans...
13.11.2020
COVID-19

Op de blog: COVID-19 en het sociale weefsel in Europa

Europa wordt geconfronteerd met een tweede golf van de COVID-19-pandemie met een toenemende bezorgdheid over de evolutie en de dramatische gevolgen...
12.11.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Meldt u aan voor de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) nodigt u uit om goede voorbeelden van innovatieve benaderingen voor het...
10.11.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Ondersteun de campagne “Verlicht de last” als partner

Op 29 september heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) tijdens een virtuele bijeenkomst zijn nieuwste...
09.11.2020
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Campagne "Routekaart voor kankerverwekkende stoffen" RoC2.0

In 2016 werd de “Roadmap on Carcinogens” (RoC1.0), of de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, voorgesteld als een actieprogramma om...