Nieuws en evenementen

25.08.2020
Diensten

Arbeidsomstandigheden van interactieve dienstverleners

Ongeveer driekwart van de werknemers in de Europese Unie is werkzaam in de dienstensector en een aanzienlijk deel van de werknemers in de...
24.08.2020
Biologische agentia
Landbouw, bosbouw en visserij

EU-richtsnoeren ter bescherming van de gezondheid van seizoenarbeiders in tijden van COVID-19

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd om de bescherming van seizoenarbeiders in de Europese Unie (EU) in de context van de...
21.08.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Advies voor werkgevers over het ondersteunen van werknemers met spier- en skeletaandoeningen

In een onderzoek over het meest wijdverbreide wereldwijde gezondheidsprobleem onder werkenden, bespreken een politieagent, een receptionist en een...
20.08.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Beheersen van spier- en skeletaandoeningen in de gezondheidszorg

Hoe kunnen spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) in de gezondheidszorgsector worden aangepakt? Een discussienota van het Europees Agentschap voor...
19.08.2020

Wijzigingen in de toeleveringsketen: uitdagingen en kansen voor veiligheid en gezondheid op het werk

In een discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de problemen en de nieuwe mogelijkheden...
18.08.2020
Diensten

Op de blog: de rol van normen in de dienstensector

Het Europees vakverbond (ETUC) heeft een studie uitgevoerd over de rol van internationale en Europese normen om de arbeid in de Europese...