Nieuws en evenementen

18.03.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Enquête van IDEWE over geweld op het werk

De IDEWE groep, gespecialiseerd is in diensten inzake preventie en welzijn, heeft een grote enquête over geweld op het werk georganiseerd. Deze...
15.03.2019

Onderzoek over de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

De ontwikkeling van digitale en informatietechnologieën hebben voortdurend een stijgende impact op de arbeidsorganisaties en op de nieuwe...
14.03.2019

Nieuwe oprichtingsverordening van EU-OSHA

De nieuwe oprichtingsverordening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 20 februari 2019 in werking...
12.03.2019
Belgisch focal point EU-OSHA

Partnernetwerk van EU-OSHA

Het uitgebreide partnernetwerk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de nauwe samenwerking met meer dan...
11.03.2019
Psychosociale risico’s (PSR)

Op de blog: technostress, een nieuw psychosociaal risico

Op 22 februari 2018 was er aan de master veiligheidswetenschappen van de universiteit Antwerpen een lezing over technostress. Eén van de elementen...
06.03.2019
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen / Arbeidsongevallen
Bouw

Campagne ‘Safety My Priority’

De Confederatie Bouw lanceerde op 21 februari 2019 haar sensibiliseringscampagne ‘Safety My Priority’ om het aantal arbeidsongevallen in de bouw...