Nieuws en evenementen

05.02.2020
Asbest

Op de blog: nieuwe website van het Asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) heeft een nieuwe website gelanceerd. Het AFA informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en...
28.01.2020

Inspectie-instrument 'Waterstof’

De Belgische Seveso-inspectiediensten hebben een inspectie-instrument ontwikkeld om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van...
21.01.2020
Chemische agentia / Kankerverwekkende en mutagene agentia

Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia

Een nieuw koninklijk besluit van 12 januari 2020 wijzigt de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en enkele bepalingen...
17.01.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Beleidsinitiatieven voor de aanpak van werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft 25 nieuwe casestudies gepubliceerd waarin wordt gekeken naar de...
15.01.2020
Hout en meubel

Woodwize lanceert 4 nieuwe affiches in het kader van hun preventiecampagne

Woodwize, het opleidingscentrum van de hout- en meubelsector, heeft 4 nieuwe affiches en toolboxen rond veiligheid en gezondheid uitgebracht. Begin...
10.01.2020

EU-OSHA blikt vooruit op nieuwe uitdagingen

In 2019 vierde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) haar 25-jarig bestaan. Het laatste artikel van de serie...