Nieuws en evenementen

Evenement

Sensibiliseringssessies ter preventie van musculoskeletale aandoeningen

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal in de loop van 2018...
05.01.2018
Alcohol en drugs

Prevalentieonderzoek naar problematisch middelengebruik bij werknemers

De KU Leuven onderzocht het problematisch middelengebruik en de negatieve effecten ervan bij Belgische werknemers. Bij meer dan 5700 werknemers werd...
18.12.2017
Gevaarlijke stoffen

Nieuwe Europese campagne voor gezonde werkplekken: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

In het voorjaar van 2018 zal het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne “Gezonde werkplekken,...
12.12.2017
Vervoer en opslag

Op de blog: risico’s bij loswerkzaamheden in stortbunkers

Stortbunkers worden in diverse sectoren gebruikt waar vaste grondstoffen, producten of afvalstoffen dienen te worden afgevoerd. De omgeving van deze...