Nieuws en evenementen

04.07.2019

Eurofound jaarboek 2015-2018 ‘Leven en werken in Europa’

Het jaarboek “Living and working in Europe 2015–2018” (Leven en werken in Europa 2015-2018) geeft de activiteit weer van de Europese Stichting tot...
03.07.2019

Jaarverslag 2018 van EU-OSHA

Het jaarverslag schetst de wijze waarop het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2018 heeft gewerkt aan zijn...
02.07.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De IAO heeft een verdrag en een aanbeveling aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het...
01.07.2019
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Bouw

Wet van 9 mei 2019 over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

Op 26 juni 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke...
21.06.2019
Jongeren / Stagiairs

Aanpassing van de codex met betrekking tot jongeren en stagiairs

Op 20 juni 2019 is het koninklijk besluit van 22 mei 2019 gepubliceerd. Dat KB wijzigt titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4...