Nieuws en evenementen

01.03.2019
Gezondheidstoezicht / Beroepsziekten

5 waarschuwings- en sentinelsystemen om nieuwe werkgerelateerde ziekten op te sporen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een reeks artikels gepubliceerd over 5 diepgaande studies met...
20.02.2019
Bouw

Op de blog: slopen van hoge gebouwen

De ‘European Demolition Association’ (EDA) heeft diverse richtlijnen ontwikkeld. Een belangrijke richtlijn is deze over het slopen van hoge gebouwen.
19.02.2019
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Enquête naar kankerrisicofactoren

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) kondigt naar aanleiding van Wereldkankerdag een enquête aan naar de...
18.02.2019

EU-OSHA en de EU-wetgeving

Naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig bestaan staat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) even stil bij...
15.02.2019
Burn-out

Waarom leidt burn-out soms tot zelfmoord?

Het expertisebureau in arbeidsorganisatie ‘Technologia’ werd in 2009 geconfronteerd met de zelfmoordgolf bij France Telecom. Hierna implementeerde...
31.01.2019
KMO

Landenrapporten inzake veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de Europese Unie

In de recentste landenrapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt ingegaan op regelingen inzake...