Nieuws en evenementen

08.12.2020
Chemische agentia

REACH restrictie voor diisocyanaten

Diisocyanaten zijn stoffen die een invloed hebben op de huid- en de luchtwegen. Ze worden voornamelijk gebruikt voor de productie van...
08.12.2020
Chemische agentia / Kankerverwekkende en mutagene agentia

Aanpassingen van de regelgeving over chemische agentia

Een nieuw koninklijk besluit van 19 november 2020 wijzigt de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia en voegt twee...
01.12.2020
Ioniserende stralingen

Inwerkingtreding van de aangepaste bepalingen over ioniserende stralingen in de codex welzijn

Op 27 mei 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende...
30.11.2020

Rapport van Eurofound over de arbeidsomstandigheden in 10 sectoren

In het rapport “Working conditions in sectors” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden...
27.11.2020
Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag

Op de blog: Veilig omgaan met droogijs

Ieder jaar zijn er wereldwijd incidenten met gekoeld vervoer met droogijs. De Europese Industriële Gas Organisatie (EIGA) sensibiliseert over deze...
26.11.2020
Biologische agentia

Aanpassing van de bepalingen over biologische agentia in de codex welzijn op het werk

Op 26 november 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende...