Nieuws en evenementen

17.06.2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Discussienota van EU-OSHA over slimme PBM

Slimme persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bieden het vooruitzicht op meer veiligheid en comfort op de werkplek door het gebruik van verbeterde...
16.06.2020
Biologische agentia

Wijziging van de Europese richtlijn over biologische agentia

Op 4 juni 2020 verscheen de richtlijn 2020/739 van de Europese Unie tot wijziging van bijlage III bij de richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming...
15.06.2020

Interactieve gegevensvisualisatie van de resultaten van de Esener enquête

Op basis van de nieuwste gegevens van de in 2019 gehouden derde Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener) heeft het...
12.06.2020
Elektrische installaties

Het nieuwe AREI trad in werking op 1 juni 2020

Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is op 1 juni 2020 in werking getreden. Het AREI consolideert de wettelijke...
11.06.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Het voorkomen van MSA: lessen uit onderzoek en goede praktijken

In een nieuw verslag worden de bevindingen samengevat van het meerjarenproject van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk...
10.06.2020
Ioniserende stralingen

Aanpassing van de bepalingen van de codex welzijn op het werk met betrekking tot ioniserende stralingen

Op 27 mei 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende...