Nieuws en evenementen

14.03.2017

Ongevallen, sterfgevallen en gezondheidsproblemen op het werk: gegevensbronnen betreffende de kosten voor Europa

Als eerste stap naar een schatting van de kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen, ongevallen en sterfgevallen in de hele EuropeseUnie (EU)...
13.03.2017
Terug aan het werk / Gezondheidstoezicht

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsarts zijn beslissing kenbaar maakt naar aanleiding...
10.03.2017
Burn-out

Burn-out: nieuwe definitie en vragenlijst

Een team onderzoekers van de KU Leuven werkt aan een nieuwe definitie van burn-out. Op basis van de nieuwe definitie hebben de onderzoekers een...
09.03.2017

Altijd en overal werken en de effecten ervan op de arbeidswereld

Een gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...
07.03.2017
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Thema “Musculoskeletale aandoeningen” op BeSWIC

De rubriek “Musculoskeletale aandoeningen” (MSA) is beschikbaar. In deze rubriek vindt u informatie over wat musculoskeletale aandoeningen juist zijn...