Nieuws en evenementen

03.05.2017
Op de markt brengen van PBM

Op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen: Europese richtlijn wordt Europese verordening

Op 31 maart 2016 publiceerde het Europees Publicatieblad de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016...
28.04.2017
Oudere werknemers

Innovatieve oplossingen voor een duurzaam arbeidsleven belicht tijdens de uitreikingsceremonie van de EU-OSHA Awards voor goede praktijken

In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn...
12.04.2017
Beroepsziekten

Bedrijfsartsen kunnen zelf nieuwe beroepsrisico’s melden

Het nieuwe online loket SIGNAAL van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) geeft bedrijfsartsen de mogelijkheid om nieuwe...
04.04.2017

Europees onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging bij de aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat in een nieuw verslag uitvoerig in op de bevindingen van zijn...
29.03.2017
Chemische agentia
Landbouw, bosbouw en visserij

Folders “Veilig omgaan met mestgassen” van PreventAgri

Prevent Agri en Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de...
27.03.2017

60e verjaardag van de EU en veiligere en gezondere werkplekken in Europa

Op 25 maart 2017 vieren we dat 60 jaar geleden het Verdrag van Rome werd ondertekend, een van de meest gedenkwaardige momenten in de geschiedenis van...