Nieuws en evenementen

21.03.2019
Gevaarlijke stoffen

Event voor de uitwisseling van goede praktijken

Officiële partners van de Europese campagne 2018-2019 "Gezonde werkplekken - Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!", mediapartners en...
19.03.2019

Resultaten van de EU-OSHA tevredenheidsenquête onder belanghebbenden

Uit de resultaten van de tevredenheidsenquête 2018 onder belanghebbenden blijkt dat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk...
18.03.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Enquête van IDEWE over geweld op het werk

De IDEWE groep, gespecialiseerd is in diensten inzake preventie en welzijn, heeft een grote enquête over geweld op het werk georganiseerd. Deze...
15.03.2019

Onderzoek over de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

De ontwikkeling van digitale en informatietechnologieën hebben voortdurend een stijgende impact op de arbeidsorganisaties en op de nieuwe...
14.03.2019

Nieuwe oprichtingsverordening van EU-OSHA

De nieuwe oprichtingsverordening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 20 februari 2019 in werking...
12.03.2019
Belgisch focal point EU-OSHA

Partnernetwerk van EU-OSHA

Het uitgebreide partnernetwerk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de nauwe samenwerking met meer dan...