Nieuws en evenementen

18.10.2019
Gevaarlijke stoffen / Jongeren / Moederschapsbescherming

Kwetsbare werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen

Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat over kwetsbare werknemers en...
15.10.2019
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk beheren

Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft praktisch advies over het vermijden...
03.10.2019

De invloed van exoskeletten en sociale innovatie op veiligheid en gezondheid op het werk

In 2 discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt er onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op...
30.09.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Cyberpesten op het werk

Uit een studie van KU Leuven en de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk IDEWE blijkt dat bijna 1 op de 10 werknemers (9%) zich...
27.09.2019
Gevaarlijke stoffen

Winnaars van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

In het kader van de 14e editie van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek van het Europees Agentschap voor veiligheid en...