Nieuws en evenementen

18.11.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Landbouw, bosbouw en visserij

Veilig werken op de boerderij: verminderen van het risico op SSA’s onder werknemers in de landbouw

De landbouw is een van de bedrijfstakken waar de meeste spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) voorkomen, aangezien werknemers in deze sector doorgaans...
13.11.2020
COVID-19

Op de blog: COVID-19 en het sociale weefsel in Europa

Europa wordt geconfronteerd met een tweede golf van de COVID-19-pandemie met een toenemende bezorgdheid over de evolutie en de dramatische gevolgen...
10.11.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Ondersteun de campagne “Verlicht de last” als partner

Op 29 september heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) tijdens een virtuele bijeenkomst zijn nieuwste...
09.11.2020
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Campagne "Routekaart voor kankerverwekkende stoffen" RoC2.0

In 2016 werd de “Roadmap on Carcinogens” (RoC1.0), of de routekaart voor kankerverwekkende stoffen, voorgesteld als een actieprogramma om...
30.10.2020
Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

Op de blog: code van goede praktijk “werkvoorbereiding stilstanden”

De Belgische sectorale werkgeversorganisaties Agoria en Essenscia hebben de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”...
29.10.2020

Op de blog: gebruikt u een roltrap zoals het hoort?

Agoria ontwikkelde een online test (quiz) om na te gaan in welke mate u roltrappen veilig gebruikt. Aan de hand van 10 meerkeuzevragen peilt Agoria...