Nieuws en evenementen

05.07.2019

De toekomstige rol van big data en kunstmatige intelligentie op de Europese werkplek

Het gebruik van big data, in combinatie met de technologie voor machinaal leren, wordt steeds algemener op de Europese werkplek. Twee nieuwe...
04.07.2019

Eurofound jaarboek 2015-2018 ‘Leven en werken in Europa’

Het jaarboek “Living and working in Europe 2015–2018” (Leven en werken in Europa 2015-2018) geeft de activiteit weer van de Europese Stichting tot...
03.07.2019

Jaarverslag 2018 van EU-OSHA

Het jaarverslag schetst de wijze waarop het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2018 heeft gewerkt aan zijn...
02.07.2019
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

De IAO heeft een verdrag en een aanbeveling aangenomen tegen geweld en intimidatie op de werkvloer

Tijdens de 108e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie werd een verdrag, aangevuld met een aanbeveling, aangenomen in verband met het...
01.07.2019
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Bouw

Wet van 9 mei 2019 over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector

Op 26 juni 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke...
01.07.2019
Chemische agentia

Publieke raadpleging over grenswaarden voor chemische agentia

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft op 1 juli 2019 de zesde publieke...