Nieuws en evenementen

28.11.2016

Overzichtsrapport over de 6e Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft het overzichtsrapport gepubliceerd over de “Sixth...
18.11.2016
Kankerverwekkende en mutagene agentia
Bouw

Leidraad voor de arbeidsinspectie over blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen

Het Comité van hoge functionarissen van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) heeft een nieuwe leidraad voor Europese arbeidsinspecties gepubliceerd...
16.11.2016

Project van EU-OSHA over kosten en voordelen van VGW-beheer

Er zijn gegevens van goede kwaliteit nodig om inzicht te krijgen in de kosten van arbeidsgerelateerde aandoeningen en sterfgevallen en de voordelen...
14.11.2016
Jongeren
Onderwijs

Winnaar van de filmprijs 'Een gezonde werkplek' 2016

"To Be a Teacher" (Leraar) van Jakob Schmidt uit Duitsland heeft de filmprijs 'Een gezonde werkplek' 2016 gewonnen. De prijs...