Nieuws en evenementen

26.07.2018
Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

Op vraag van Vlaams Minister Gatz werd de studie “Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector” uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cudos...
18.07.2018
Psychosociale risico’s (PSR)

De aanpak van psychosociale risico’s op Europese werkplekken

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft de bevindingen van de recentste Esener-2-...
30.11.2017
Psychosociale risico’s (PSR)

Volgens een peiling van Mesura krijgt een derde van de werknemers te maken met grensoverschrijdend gedrag

Het afgelopen jaar heeft 34 procent van de werknemers één of meerdere keren te maken gekregen met pesten, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend...
12.06.2017
Psychosociale risico’s (PSR)

Psychosociale risico’s in de Federal Truck

Medewerkers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaven in april en mei 2017 gratis sessies over psychosociale risico’s op het werk...
23.01.2017
Psychosociale risico’s (PSR)

Thema “Psychosociale risico’s” op BeSWIC

De inhoud van de voormalige website “www.respectophetwerk.be” werd geactualiseerd en is beschikbaar in de rubriek “Psychosociale risico’s”. Daar...