Nieuws en evenementen

29.03.2023
Arbeidsplaatsen / Veiligheids- en gezondheidssignalering / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Arbeidsongevallen

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte),...
13.03.2023
Gevaarlijke stoffen / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Gender

Borstvoedingscomité benadrukt het recht om borstvoeding te geven

Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
24.01.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Gezondheid en re-integratie van de werknemer

Discussienota over aandoeningen van het bewegingsapparaat bij werknemers met MS

Mensen met multiple sclerose (MS) lijden aan aandoeningen van het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen – MSA), met alle gevolgen van dien...
09.11.2021
Kankerverwekkende en mutagene agentia / Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Hout en meubel

Op de blog: campagne en studiedag over houtstof

Een nieuwe sensibiliseringscampagne brengt het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof onder de aandacht. De campagne “Werken...
Evenement

Webinar: Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid organiseert over elke nieuwe wet- en regelgeving over welzijn op het werk een webinar om het kader en...
06.01.2020
Re-integratie op het werk / Gezondheid en re-integratie van de werknemer

Beleidsnota van Eurofound over chronische gezondheidsproblemen op de werkplek

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een beleidsnota gepubliceerd over hoe men chronische...