Nieuws en evenementen

05.07.2023
Arbeidsmiddelen / Op de markt brengen van machines / Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

De nieuwe machineverordening is een feit

Op 29 juni 2023 werd de verordening 2023/1230 betreffende machines van 14 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De...
11.04.2022
Op de markt brengen van machines
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties

Wedstrijd voor veilige machines van het ISSA

De preventie van ongevallen met machines is van groot belang om de werkplek veiliger te maken. Onveilige of defecte machines veroorzaken namelijk 30...
07.09.2017
Op de markt brengen van machines

Normen en gids m.b.t. de toepassing van de machinerichtlijn

De Europese Commissie heeft een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd in het kader van de richtlijn 2006/42/EG. Daarnaast is ook...
24.05.2016
Elektrische installaties / ATEX / Op de markt brengen van machines
Industrie

ATEX en laagspanningsrichtlijn naar Belgisch recht omgezet

Op 29 april 2016 zijn de laatste KB’s in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd als gevolg van 8 aanpassingen van Europese richtlijnen die op 29 maart...
25.04.2016
Op de markt brengen van machines

Nieuwe Europese marktrichtlijnen naar Belgisch recht omgezet

Recent verschenen enkele koninklijke besluiten die een omzetting zijn van Europese marktrichtlijnen. Op 15 april 2016 verscheen het KB van 1 april...