Nieuws en evenementen

23.11.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Onderzoek over werkgerelateerde kanker in Europa

Volgens een onderzoek van het Europees Vakbondsinstituut brengen de kankers die te wijten zijn aan de beroepsactiviteit elk jaar tussen 270 en 610...
15.06.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Colloquium over de “Roadmap on carcinogens”

Jaarlijks sterven meer dan 100.000 mensen in de EU als gevolg van werkgerelateerde kankers. De ‘roadmap on carcinogens’ is een initiatief om de...
28.02.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

“Roadmap on carcinogens” ter preventie van kankerverwekkende stoffen op het werk

De "Roadmap on carcinogens" is een vrijwillig actieplan van belangrijke Europese organisaties voor de sensibilisering rond de risico's...
18.01.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia / KMO / Risicoanalyse

Beroepsgerelateerde kankers, een prioriteit voor Europa

De Europese Commissie heeft voorgesteld om grenswaarden vast te stellen voor zeven kankerverwekkende stoffen. De Commissie heeft een gids...
18.11.2016
Kankerverwekkende en mutagene agentia
Bouw

Leidraad voor de arbeidsinspectie over blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen

Het Comité van hoge functionarissen van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) heeft een nieuwe leidraad voor Europese arbeidsinspecties gepubliceerd...