Nieuws en evenementen

01.12.2023
Re-integratie op het werk

Nieuwe rubriek op de website van EU-OSHA voor personen met een handicap

Ongeveer de helft van de 42,8 miljoen personen in de werkende leeftijd met een handicap in de Europese Unie (EU) heeft momenteel werk. Personen met...
06.09.2023
Informatie voor de behandelende artsen / Re-integratie op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Nationaal college voor sociale verzekeringsgeneeskunde

In december 2016 werd het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid op initiatief van de Minister van...
03.07.2023
Re-integratie op het werk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Publicatie van Medex rond ziekteafwezigheid bij ambtenaren in 2022

Medex bestudeerde de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in het jaar 2022 en publiceerde onlangs de belangrijkste cijfers.
30.05.2023
Re-integratie op het werk

Checklists re-integratie op het werk

De FOD Werkgelegenheid heeft een reeks checklists gepubliceerd om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan.
21.11.2022
Re-integratie op het werk

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval: 3 nieuwe maatregelen

De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch...
06.10.2022
Re-integratie op het werk

Re-integratietraject 2.0: wijzigingen aan de procedure van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor...