Nieuws en evenementen

30.05.2022
COVID-19

Discussienota van EU-OSHA over de impact van ‘long COVID’ op werknemers en werkplekken

Long COVID, ofwel langdurige COVID, kan een behoorlijk negatieve impact hebben op werknemers en werkplekken. Ademhalingsproblemen, vermoeidheid,...
13.04.2022
Telewerk / COVID-19 / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Op de blog: getuigenissen over de positieve en negatieve kanten van telewerk

Het is belangrijk om werknemers voor wie telewerk een deel is van hun werkleven aan het woord te laten. Daarom werd in Spanje, Frankrijk en Italië...
Evenement

Succesvolle webinars over de nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie”

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ”Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” in werking. Naar aanleiding van de publicatie van...
14.03.2022
COVID-19
Kunst, amusement en recreatie

Op de blog: goede luchtkwaliteit in bioscopen en andere initiatieven

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
24.02.2022
COVID-19
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: blikvanger gezondheidszorg – COVID-19

Tijdens de coronapandemie zijn er niet enkel gidsen en publicaties verschenen over hoe omgaan met de coronamaatregelen, maar zijn er ook publicaties...
Evenement

Webinar KB maatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie en nieuwe generieke gids

Op 10 maart 2022 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid) een webinar om het koninklijk besluit betreffende...