Nieuws en evenementen

03.03.2021
COVID-19 / Psychosociale risico’s (PSR)

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie

In haar wetenschappelijk advies formuleert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang...
22.02.2021
Arbeidsplaatsen / COVID-19

Ventilatie van lokalen tegen de verspreiding van het coronavirus

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.
Evenement

Webinar: Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid organiseert over elke nieuwe wet- en regelgeving over welzijn op het werk een webinar om het kader en...
29.01.2021
COVID-19

Standpunt van de sociale partners over de vaccinatiestrategie

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben hun standpunt meegedeeld over de prioriteiten in het kader van...
22.01.2021
COVID-19 / Gezondheidstoezicht

Versterkte rol voor de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen...
18.12.2020
COVID-19

Oproep van de sociale partners over de verplichting tot telethuiswerk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wensen er de aandacht op te vestigen dat telethuiswerken momenteel nog...