Nieuws en evenementen

Evenement

Succesvolle webinars over de nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie”

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ”Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” in werking. Naar aanleiding van de publicatie van...
14.03.2022
COVID-19
Kunst, amusement en recreatie

Op de blog: goede luchtkwaliteit in bioscopen en andere initiatieven

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
24.02.2022
COVID-19
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: blikvanger gezondheidszorg – COVID-19

Tijdens de coronapandemie zijn er niet enkel gidsen en publicaties verschenen over hoe omgaan met de coronamaatregelen, maar zijn er ook publicaties...
Evenement

Webinar KB maatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie en nieuwe generieke gids

Op 10 maart 2022 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid) een webinar om het koninklijk besluit betreffende...
10.01.2022
COVID-19 / Gezondheidstoezicht

Uitbreiding erkenning Covid-19 als beroepsziekte

Op vrijdag 3 december 2021 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-...
04.01.2022
COVID-19

Op de blog: proefproject coronavaccinaties op de werkvloer bij grote bedrijven

Eind november 2021 gaven de ministers van Volksgezondheid aan de Task Force Vaccinatie de opdracht om, tegelijkertijd met de lancering van de...