Nieuws en evenementen

20.05.2020
Biologische agentia

COVID-19: oproep om goede preventiepraktijken uit te wisselen

De coronacrisis heeft onze levensstijl volledig veranderd en elk bedrijf dat zijn activiteiten kan hervatten, moet zich aanpassen om zijn werknemers...
19.05.2020
Biologische agentia / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Posters met coronapreventiemaatregelen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks posters met coronapreventiemaatregelen...
06.05.2020
Biologische agentia / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op de blog: gids voor mondmaskers

Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft deze gids voor mondmakers opgemaakt: NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids...
30.03.2020
Biologische agentia / Op de markt brengen van PBM

Normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar

Om de coronacrisis mee te helpen bestrijden, biedt het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) de belangrijkste productnormen voor mondmaskers en...
13.03.2020
Biologische agentia

Uitbraak coronavirus en veiligheid en gezondheid op de werkplek

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) houdt de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) nauwlettend in de gaten en...
23.12.2019
Biologische agentia

Rapport van EU-OSHA over biologische agentia op het werk

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bespreekt de wetenschappelijke literatuur over...