Nieuws en evenementen

27.07.2020
Brandpreventie

Op de blog: Europese markttoezichtscampagne 2019

De Europese markttoezichtscampagne van 2019 stond in het teken van producten die vallen onder de richtlijn over algemene productveiligheid. Zes...
08.06.2018
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Controlecampagne op de conformiteit van veiligheidsschoenen

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) hield in 2016-2017 een controlecampagne op de conformiteit van 25...