Fit For Work? Musculoskeletale aandoeningen en de Belgische arbeidsmarkt (The work foundation & Prevent – België – 2009)

Het project ‘Fit For Work?’ kadert in een bredere aanpak in 24 Europese en andere landen. De studie heeft de impact van MSA op het werkleven van duizenden Belgische werknemers, de toereikendheid van de behandeling en ondersteuning die ze krijgen, hun ervaringen op de werkplek, het effect van hun aandoening op hun gezin en collega’s en de menselijke en financiële kostprijs ervan grondig onderzocht.

Het project legde zich in het bijzonder toe op rugpijn, arbeidsgebonden aandoeningen van de bovenste ledematen of WRULD (work-related upper limb disorders) — twee groepen aandoeningen die meestal worden gekenmerkt door aspecifieke en korte perioden van pijn en arbeidsongeschiktheid — en reumatoïde artritis (RA) en spondylartropathie (SpA) – twee specifieke aandoeningen die vaak progressief evolueren en in toenemende mate arbeidsongeschikt maken. Er werd ook recent academisch en artsenonderzoek over de relatie tussen deze MSA en de deelname aan de arbeidsmarkt geanalyseerd. Daarnaast werden er ook interviews met deskundigen in deze materie afgenomen.

Raadpleeg het rapport in het Engels: Fit For Work? Musculoskeletal Disorders in the European Workforce (PDF, 1,40 MB).