Het werk hervatten en duurzaam aan het werk blijven na een musculoskeletale aandoening - Actiepistes voor de supervisor (IRRST - Canada - 2019)

Wetenschappelijk rapport van een onderzoek dat concrete actiepistes naar voren brengt voor de supervisoren die er willen voor zorgen dat hun werknemers terugkeren naar de onderneming na een musculoskeletale aandoening (MSA).

Het onderzoek beschrijft onder meer:

  • de essentiële acties voor de werkhervatting en het duurzaam behoud van de werknemers die lijden aan MSA;
  • de gunstige en ongunstige omstandigheden voor de betrokkenheid van de supervisor;
  • de actiepistes voor een geharmoniseerde responsabilisering van de bedrijfsactoren inzake werkhervatting.

Meer informatie over dit onderzoek en het onderzoeksrapport zijn beschikbaar op de website van het "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)" in Canada: