Pesterijen op het werk (Université Laval – België/Canada – 2009)

Dit rapport over pesterijen baseert zich op een analysemodel vanuit een casestudy.

Er wordt rekening gehouden met een analyse op het niveau van:

  • het persoonlijke;
  • het interpersoonlijke;
  • de groep;
  • de organisatie.

Er worden zes vaststellingen naar voor geschoven:

  • het belang om een analyse te maken op verschillende niveaus;
  • er zijn twee soorten processen in het kader van pesterijen (slachtofferschap en conflictueus);
  • die processen kunnen samen op verschillende analyseniveaus opduiken;
  • er zijn interacties tussen de processen;
  • de variabiliteit van een situatie doorheen de tijd;
  • de noodzaak om twee invloedcategorieën in de contextuele processen te onderscheiden.

Vanuit die conclusies ontwikkelen de auteurs een nieuwe analysemodel gebaseerd op het integratieve en dynamische proces.

Dit artikel is in het Engels beschikbaar op de website ‘Open Repository and Bibliography’ van de ULg: Psychological harassment in the workplace: case-study and building of a new analysis model.