Rugaandoeningen in het arbeidsmilieu: welke risicofactoren en welke preventiemaatregelen? (Institut national de la santé et de la recherche médicale / INSERM – Frankrijk – 2000)

Dit rapport van 2000 geeft een overzicht van de op dat moment meest recente kennis over de voornaamste gegevens van rugproblemen op het werk: beschrijvende gegevens, analyse van de risicofactoren, inventaris en evaluatie van de belangrijkste preventiestappen. Het is gebaseerd op een gezamenlijk werk op vraag van de Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes (CANAM).

De CANAM wou over wetenschappelijk gevalideerde gegevens beschikken om de preventie van rugproblemen te verbeteren bij de beroepsbevolking die zij vergoedt.

De lezer kan zien dat de kennis in verband met ‘vroegtijdige’ preventie en de aanpak van momenten van hevige pijn al gevoelig verbeterd was.

Het rapport (in het Frans) kan op de website van het Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) geraadpleegd worden: Lombalgies en milieu professionnel: Quels facteurs de risque et quelle prévention?