Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA – EU – 1998)

Op vraag van de Europese Commissie en na de goedkeuring door de Raad van Beheer, lanceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in mei 1998 een onderzoeksproject voor informatie over arbeidsgebonden aandoeningen van de bovenste ledematen (WRULD).

De bedoeling was om relevante onderzoeksresultaten te verzamelen en om deze resultaten te beschrijven en te evalueren. De studie gaf een idee van de grootte van het probleem in de Europese lidstaten, de epidemiologische gegevens over het oorzakelijk verband met het werk. De pathologieën die mogelijk veroorzaakt worden door het werk en de studies tonen de doeltreffendheid van de veranderingen die worden doorgevoerd in de arbeidsorganisatie.

Het rapport is beschikbaar in het Engels op de website van het OSHA: Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders.