Onderzoeken

Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

Rugaandoeningen in het arbeidsmilieu: welke risicofactoren en welke preventiemaatregelen? (Institut national de la santé et de la recherche médicale / INSERM – Frankrijk – 2000)

Spier- en skeletaandoeningen in de Europese Unie – Feiten en cijfers (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA – EU – 2010)

Stofontploffingen op arbeidsplaatsen. Inventaris en analyse (INRS - Frankrijk - 2010)

De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.

Stress en welzijn in de banksector (Over Werk – België – 2003)

Dit artikel beschrijft hoe men via een enquête een overzicht van alle elementen van werkdruk en stress in de bankensector heeft gekregen.

Studie over chronische lage rugpijn (KCE – België – 2007)

Studie over de link tussen psychosociale factoren en (ernstige) arbeidsongevallen in België (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2010)

Op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben de universiteiten van Luik en Gent een onderzoek gevoerd naar de link tussen psychosociale factoren op het werk en arbeidsongevallen in België.

Studie van zelfmoorden gelinkt aan werk in Basse-Normandie (Travailler – Frankrijk – 2004)

Een vragenlijst werd verstuurd naar alle arbeidsartsen uit de Franse regio “Basse-Normandie” met de vraag of ze informatie hadden over zelfmoorden of pogingen tot zelfmoord die gelinkt zijn aan het werk in de bedrijven waar ze gedurende de afgelopen vijf jaar toezicht hielden.

Waardoor geraakt de hardwerkende Vlaming gestresseerd? (Over Werk – België – 2007)

In dit artikel wordt op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) model, gezocht naar een verklaring voor verschillen in niveaus van psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlamingen.

Werkhervatting na een langdurige afwezigheid (FOD Werkgelegenheid, België, 2011)

Dit onderzoek analyseert de bestaande beroepsinschakelingssystemen voor werknemers na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

Work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA – EU – 1998)