Onderzoeken

Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

Duurzaam werk en vergrijzing van de werknemers (Eurofound - EU - 2012)

Eurobarometer over actief ouder worden (Europese Commissie - EU - 2011)

Onderzoeksproject CAPA (FOD werkgelegenheid - België - 2007)

Onderzoeksproject over het leeftijdsbewust beleid in de onderneming (FOD Werkgelegenheid - België - 2011)

Pedagogische tips voor opleidingen rekening houdend met leeftijd en leerstijl (FOD Werkgelegenheid, ESF – België – 2010)