121 Kamer: Regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Bulletin van Vragen en Antwoorden - n∞ 67 - Kamer 29/06/2009 - Vraag gesteld door Christian Brotcorne