2263 Kamer - Sedentaire bedrijven en bouwplaatsen - Inspecties van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk