3-6243 Senaat: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Cel « Europees sociaal fonds » (ESF). - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.

Bulletin van Vragen en Antwoorden - Senaat 20/02/2007 - Vraag gesteld door Brotcorne